PsychoTherapeutisch Centrum - Gent

PTC - Gent is een groepspraktijk met zelfstandige psychotherapeuten die zich richt naar volwassenen.

Omdat iedereen uniek is, wil het PsychoTherapeutisch Centrum - Gent zorg op maat aanbieden waarbij diverse methoden in het belang van de cliënt kunnen aangewend worden.

PTC-Gent omvat volgende pijlers : geen wachtlijsten, sterk uitgebouwde teamwerking, multi-disciplinair overleg, ervaren therapeuten, gedeelde aanpak, respect en zorg.

 Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen, die tot doel heeft deze klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken.

Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut waarbij ook oefeningen en opdrachten thuis kunnen behoren. Het spreken over klachten en problemen kan helpen om moeilijke keuzes te maken, om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties of deze anders leren aanpakken, om bepaalde ervaringen te kunnen verwerken of om je leven zelf in handen te nemen.

In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat je met behulp van de therapeut leert om je eigen oplossingen te vinden. Essentieel is dat voor iedereen de therapie een uniek verhaal is met eigen gedachten en gevoelens, met respect voor eigen grenzen en tempo. Het biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren naar je leven te kijken en een andere manier te vinden om met moeilijkheden om te gaan.

De vragen waarmee men terecht kan in het PsychoTherapeutisch Centrum - Gent kunnen van psychische aard zijn, maar ook psychosociale of relationele problemen kunnen begeleid worden. Voorbeelden zijn o.a. relatiemoeilijkheden, rouwverwerking, burn-out, traumaverwerking, existentiële problemen, ...

We behandelen geen acute psychose en primaire verslavingsproblematiek. Vanaf 1-7-16 zullen wij eveneens geen aanbod meer doen naar kinderen en jongeren. Als we van mening zijn dat een ambulante therapie onvoldoende kansen tot verandering biedt of niet haalbaar is, starten we evenmin met een therapie. Er wordt dan gezocht naar een passende hulpverleningsvorm buiten het centrum.

Acrobat file'Gaat iedereen straks in Therapie?' (Nieuwsblad) (86KB)
Welkom